Vítejte na stránkách městyse Lázně Toušeň

František Jampílek

Kalendář akcí
Nepřehlédněte
08.06.2021: Florián - zpravodaj
Florián - zpravodaj městyse pro květen-červen 2021 najdete ke stažení zde.
Fotografie z akcí
YouTube kanál
Info z regionu
Spisy z historie obce
I. kronika městyse Toušeně

Kniha pamětí městečka
Toušeně 1907-1961
Toušeňský Myšák
Nejčtenější

Neexistují vhodná data!

Počasí
Počasí zítra Počasí pozítří Počasí popozítří Počasí za tři dny
Zdroj: MeteoPress.cz
Okolní kina
Jízdní řády

INFORMACE O PLATBÁCH POPLATKŮ ZA ODPAD A ZA PSA

02. 01. 2014 - Rubrika: Úřad městyse - Autor: Úřad městyse
Informace o platbě poplatku za odpad

Od roku 2014 došlo k vyjednání lepších podmínek se svozovou firmou na svoz komunálního a separovaného odpadu, proto dochází i ke snížení poplatku za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu. Úřad se také snaží zjednodušit administrativní náročnost při vybírání poplatků.

Poplatek za odpad se platí jednorázově a to do 31. 3. 2014 a jeho výše činí 700 Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je zpravidla vybírán dohromady za všechny členy dané domácnosti. Povinnost hradit poplatek v Městysi Lázně Toušeň mají všichni občané, kteří zde mají trvalý pobyt (jsou zde trvale hlášeni), dále cizinci s dlouhodobým pobytem a vlastníci staveb pro individuální rekreaci.

Poplatek hraďte bankovním převodem. Úřad městyse tuto možnost preferuje. Po zaplacení poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad doručí kontrolní nálepku o zaplacení poplatku poštou do Vaší domovní schránky. Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu. K tomu abychom mohli Vaší platbu řádně identifikovat je potřeba, aby platba splňovala určité parametry:

Číslo účtu: 2600 299 789 / 2010
(Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (pozor NUTNÉ vyplnit!!!)
Konstantní symbol: 1318 pro platbu z bankovního účtu
1319 pro platbu poštovní poukázkou
Specifický symbol: 2014077
Informace (text) pro příjemce: uvede se příjmení jednoho člena domácnosti (vlastníka domu, správce). Pokud je pod číslem popisným více domácností (bytů) platících odděleně, uvede se zde i číslo bytu či jiná identifikace plátce. Zvláště důležité je přesně identifikovat plátce tam, kde pod jedním číslem popisným bydlí více samostatných rodin, převážně stejného příjmení.

Částka: odpovídá násobku 700 Kč a počtu členů domácnosti.

Poplatek lze uhradit výjimečně v hotovosti v úředních hodinách úřadu. Po zaplacení poplatku bude vydána kontrolní nálepka o zaplacení poplatku, kterou si vylepíte na nádobu na odpad. Tento způsob platby by měl být využíván převážně plátci, kteří nemají bankovní účet, tj. měl by být používán v ojedinělých případech.

Úřad si vymezuje právo odmítnout přijetí platby v hotovosti v případě, že by platba zapříčinila překročení pokladního limitu v den platby.

Platby budou přijímány výhradně v úředních hodinách.

Platba musí být připsána nejpozději do 31. 3. 2014. V období od ledna do konce března budou nádoby na odpad, stejně jako v minulosti, vyvezeny také s vylepenou starou nálepkou.

Informace o platbě poplatku za psa

Preferována je platba bankovním převodem, platba v hotovosti je možná jen výjimečně.

Číslo účtu: 2600 299 789 / 2010
(Fio banka a.s.)
Konstantní symbol: 1318 pro platbu z bankovního účtu
1319 pro platbu poštovní poukázkou
Specifický symbol: 2014088 (standardní plátce)
-viz. níže
2014089 (důchodce)
2014087 (podnikatel)

Informace (text) pro příjemce: jméno držitele psa a bydliště držitele, počet psů
Částka:
a) standardní plátce - za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč
b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní, vdovský, nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel sirotčího důchodu – za prvního psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa držitele 200 Kč.
c) pokud pes slouží k podnikání, nebo k samostatné výdělečné činnosti činí poplatek 700 Kč.

Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.

Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak nutnosti uvádět věci na pravou míru po té, co budete vyzváni k hrazení nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako přeplatek toho kterého poplatku, pod kterým specifickým symbolem bude platba provedena. Na druhém poplatku zůstane nedoplatek.

V případě, že domácnost nebude moci uhradit z důvodu tíživé finanční situace najednou, je možno požádat Úřad Městyse Lázně Toušeň o posečkání platby nebo povolení splátek. S žádostí Vám ochotně pomohou úřednice.

Děkujeme
Váš úřad

- Zdroj: Úřad městyse -

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

 
Tyto stránky jsou generovány a spravovány pomocí redakčního systému phpRS
Design: MN - Obsah: uvedení autoři - © 1999-2019
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved
Prohlášení o přístupnosti stránek - Pravidla pro používání cookies - Kontakt na správce stránek